lệ phí cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

  • Lệ phí xin cấp đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài
    Khi tiến hành xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài phải nộp bao nhiêu lệ phí - Lệ phí xin cấp đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoài là bao nhiêu + Theo luật của nhà nước đã ghi rõ các mức lệ phí như sau: 1,Đối với việc xin cấp hay xin gia hạn thì đều...