cách dùng OneDrive

  • Cách sử dụng OneDrive trên iPhone iPad cơ bản
    Làm thế nào để cài đặt và sử dụng OneDrive trên iPhone Microsoft OneDrive, trước đây có tên là SkyDrive, là một dịch vụ lưu trữ đám mây tương tự như Dropbox. Sau khi bạn đăng ký tài khoản, bạn sẽ nhận được 15GB lưu trữ miễn phí. Với OneDrive, bạn có thể lưu trữ...