màu chữ trên thanh trạng thái trong iOS7

  • màu chữ trên thanh trạng thái trong iOS7
    Thay đổi màu chữ trên thanh trạng thái trong iOS7   Bạn dùng điện thoại một thời gian đôi khi có những cái mà nó làm bạn trở nên không thích thú, hay là bạn muốn thay đổi nó đi. Có những thứ thay đổi đơn gian nhưng nó lại mang lại cho bạn nhiều cảm hứng hơn nữa. Và đây...