tiện ích cho iPhone đã jailbreak

  • Ứng dụng hay cho iPhone đã jailbreak nhiều người dùng
    Đừng bỏ qua các ứng dụng này cho iPhone đã Jailbreak... Jailbreak  là một trong những biện pháp kỹ thuật tuyệt vời, nó đem lại rất nhiều lợi ích cho người sử dụng thiết bị iOS, nhờ nó mà ta có thể sử dụng nhiều phần mềm hữu ích từ Cydia. Tuy nhiên vói số lượng ứng...